Jesteś tutaj: Start / Terapie

Terapie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zajęcia z hortikuloterapii

    W ramach prowadzonej terapii zajęciowej uczestnicy wykonują prace  w ogrodzie : pielęgnacja roślin,  przycinanie krzewów, koszenie trawy, uczą się sadzenia cebulek i przesadzania kwiatów. Pozyskują naturalne materiały na zajęcia plastyczne(np.: ziarna, szyszki, kamyczki, nasiona, liście).  Uczestnicy uczą się także prowadzenia kalendarza pogody w wyniku uważnej obserwacji otaczającej przyrody.

 

Zajęcia komputerowe

    Uczestnicy zapoznają się z obsługą komputera - poznają funkcjonalność systemu operacyjnego, zarządzanie plikami i folderami, uczą się edycji tekstu, tworzenia prostej grafiki komputerowej, drukowania, skanowania, posługiwania się aparatem cyfrowym. Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznym jej wykorzystaniem. Poznają wirtualny świat w Internecie, uczą się wyszukiwania informacji na dany temat przy użyciu różnych wyszukiwarek. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania posiadanych umiejętności.

 

Zajęcia edukacyjne

    Zajęcia edukacyjne mają najczęściej charakter indywidualnej pracy, ale w miarę możliwości prowadzone są również zajęcia zespołowe. Zajęcia edukacyjne są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.
Głównym celem jest doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia. Cel ten jest realizowany poprzez różne urozmaicone ćwiczenia i zadania. Zajęcia te obejmują, czytanie, rozpoznawanie figur geometrycznych i kolorów, bity obrazkowe, gry edukacyjne, ćwiczenia w pisaniu oraz proste działania matematyczne. Zajęcia prowadzone są także w sposób umożliwiający umiejętności współpracy w grupie pomiędzy podopiecznymi.

 

Arteterapia

    Zajęcia te prowadzone są przy wykorzystaniu różnorodnych metod i formy pracy zgodne z indywidualnym programem rehabilitacji dla każdego uczestnika. Terapeuci czuwają nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych poszczególnych uczestników.  Podczas zajęć uczestnicy zajmują się: modelowaniem, rysowaniem, wycinaniem, wydzieraniem, wspólnym tworzeniem obrazów, malowaniem na szkle, wypalaniem na drewnie, decupagem oraz orgiami. Prace  mają na celu naukę samodzielnego wykonywania czynności będących przedmiotem ćwiczeń.

 

Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny

    Ma na celu wprowadzić działania dążące do utrzymania organizmu w dobrym stanie psychofizycznym, poprzez utrzymywania higieny wokół siebie i w swoim otoczeniu. Obejmuje następujące tematy: dbanie o wygląd zewnętrzny, higiena osobista, higiena psychiczna, higiena odżywiania, higiena otoczenia.

 

Ergoterapia

    Ergoterapia, forma terapii  wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne. Ergoterapia towarzyszy, wspiera i usprawnia ludzi w każdym wieku. Uczestnicy, którzy mają trudności w wykonywaniu codziennych czynności, poprzez codzienną terapię ( mycie podłogi, odkurzanie, układanie rzeczy na półkach, wycieranie kurzu) nabywają umiejętności radzenia sobie we własnym gospodarstwie domowym.

 

Terapia ruchowa

    Zajęcia te dobrane są do indywidualnych  potrzeb i możliwości poszczególnych osób. Celem ich jest zwiększenie aktywności organizmu, poprawa samopoczucia, oraz integracja grupy. Ćwiczenia wykonywane są w formie gimnastyki zbiorowej oraz zajęć indywidualnych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Na terenie ośrodka organizowane są również turnieje tenisa stołowego. Zajęcia  o charakterze muzyczno-ruchowym mają znaczny wpływ na osobowość ćwiczących: rozwijają wrażliwość emocjonalną i zdolność ekspresji. Tańce i formy muzyczno-ruchowe stosowane w ramach terapii ruchowej dostarczają wiele satysfakcji. Poza ogólnym usprawnianiem wydolności organizmu rozładowują napięcia oraz kształtują poczucie własnej wartości, pewności siebie i samodzielności.

 

Zajęcia artystyczne

    Celem zajęć artystycznych jest nauka używania emocji, uruchomienie wyobraźni, uświadomienie uczestnikom mocnych stron oraz stworzenie okazji do twórczej ekspresji własnej osobowości. W ramach zajęć artystycznych uczestnicy przygotowują wspólnie z terapeutą spektakle teatralne, prowadzą kącik poetycki, przegląd kabaretów. Działalność teatralna rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie i dostarcza uczestnikom wiele satysfakcji. Poprzez wielokrotne czytanie tekstów uczestnicy mają możliwość doskonalenia pamięci wzrokowo-słuchowej a następnie łączenie jej z koordynacją ruchową na scenie. Zastosowanie ćwiczeń dramy pozwala rozładowanie napięcia i pozbyć się negatywnych emocji. Dzięki zajęciom artystycznym uczestnicy poznają siebie, kształtują umiejętność współpracy w grupie oraz rozwijają  poczucie własnej wartości.

 

Trening kulinarny

    Ma na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia tj. nauka gotowania, począwszy od parzenia herbaty do przygotowania prostych dań na ciepło. Przechowywanie żywności, układanie jadłospisów z uwzględnieniem prawidłowego odżywiania, nakrywanie stołu, obsługa sprzętu i rozwijanie samodzielności w tych dziedzinach. Uczestnicy mają możliwość spożywania jednego ciepłego posiłku.

 

Trening budżetowy- gospodarowania własnymi środkami finansowymi

    Ma na celu kształcenie umiejętności gospodarowania środkami materialnymi (zazwyczaj są to niewielkie kwoty): nauka planowania budżetu domowego, orientacja w cenach, różne sposoby gospodarowania pieniędzmi, planowanie zakupów na weekend, planowanie wydatków na cały miesiąc, sposoby oszczędnego gospodarowania, trudności w zakupach.

 

Trening umiejętności praktycznych

    Trening obejmuje podtrzymywanie i rozwijanie u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Celem udziału w treningu jest stworzenie możliwości rozwoju samodzielności. W trakcie prowadzonych zajęć uczestnik uczy się pogłębiania wiedzy podstawowej i ogólnej z różnych dziedzin życia, obsługi podstawowych urządzeń domowych (pralki, zmywarki, kuchenki elektrycznej, miksera, kuchenki mikrofalowej, żelazka), wyrabia nawyk współpracy z innymi uczestnikami oraz terapeutami. Wykonywane czynności stwarzają warunki zbliżone do warunków domowych.

 

Trening pozytywnego myślenia

    Głównym celem treningu jest wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, pamięci, koncentracji uwagi, logicznego i twórczego myślenia w którego skład wchodzą cele szczegółowe: odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijanie zainteresowań, aktywności i motywacji doi działania, podnoszenie kompetencji językowych, umiejętności werbalizowania własnych myśli, pomoc w podnoszeniu samooceny, umiejętność wyrażania siebie, komunikacja swoich myśli i uczuć oraz kształtowanie akceptowanych przez społeczeństwo norm i zachowań społecznych.

 

Trening umiejętności  interpersonalnych i rozwiązywania problemów

    Trening ma na celu podniesienie świadomości uczestników i ich umiejętności głębszego poznawania siebie i wglądu we własne doświadczenia. Obejmuje on między innymi następujące formy treningowe: trening asertywności, trening prowadzenia rozmowy i rozwiązywania problemów, konfliktów, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, trening konstruktywnych zachowań mający na celu naukę rozpoznawania emocji pozytywnych i negatywnych, motywowanie do aktywności w oparciu o własne możliwości i inne. Poprzez pracę terapeutyczną na w/w zajęciach dąży się do rozwoju takich cech, jak: kreatywność, wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji, ale również poczucia wspólnoty, odpowiedzialności za siebie i innych oraz odwagi.

 

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

    W/w trening  (inaczej terapia przez obcowanie z kulturą), polega  na uczestnictwie podopiecznych w życiu kulturalnym społeczeństwa. Głównym założeniem tej terapii jest zarówno korzystanie z kulturalnego dorobku społeczeństwa, jak i jego współtworzenie. W ramach zajęć staramy się rozwijać indywidualne zainteresowania uczestników, rozbudzać w nich potrzeby poznawcze poprzez lekturę książek, czasopism, a także wybrane audycje radiowe, telewizyjne oraz filmy. Praca terapeutyczna polega również na nauce aktywnych form wypoczynku - służą temu wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do instytucji kulturalnych, tj. kino, teatr, biblioteka, wyjazdy do zaprzyjaźnionych ośrodków ŚDS (udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych), organizowanie wewnętrznych imprez okolicznościowych, a także spotkań integracyjnych. Nadrzędnym celem w/w zajęć jest motywowanie Uczestników do otwartości i czynnego poznawania świata.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sprzęt sportowo-rekreacyjny

  Sprzęt sportowo-rekreacyjny

 • Powiększ zdjęcie Pokój rekreacyjny z wygodną kanapą, fotelem oraz dużym stołem z krzesłami

  Pokój rekreacyjny z wygodną kanapą, fotelem oraz dużym stołem z krzesłami

 • Powiększ zdjęcie Pracownia komputerowa

  Pracownia komputerowa

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z jadalnią

  Kuchnia z jadalnią

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-20
Data publikacji:2020-10-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:317