Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie

RODO

Klauzula informacyjna w celu przetwarzania danych uczestnika

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie, ul. Pocztowa 17, 57-100 Strzelin.

  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisania do Ośrodka oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Placówki, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach związanych z działalnością Placówki, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, takim jak: kurator sądowy i organy ścigania oraz podmiotom i instytucjom: Gminny Ośrodek Pomocy Społecnej w Strzelinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, placówki medyczne, organizatorzy i współorganizatorzy imprez i wydarzeń, Starostwo Powiatowe, Dolnośląski Urząd Wojewodzki.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a następnie będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  5. Podanie tych danych jest warunkiem umownym, lecz jest niezbędne do korzystania ze świadczeń Ośrodka.

  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-20
Data publikacji:2020-10-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:143